Η μέθοδος EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) είναι μια σχετικά νέα ψυχολογική μέθοδος για τη θεραπεία βιωματικών διαταραχών και συναισθηματικών δυσχερειών που οφείλονται σε επώδυνες εμπειρίες. Η μέθοδος του EMDR έχει βοηθήσει με επιτυχία περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που αντιμετώπιζαν ψυχολογικές δυσκολίες, οι οποίες είχαν σαν πηγή τους κάποιο είδος τραυματικής εμπειρίας. Αφορμή μίας τραυματικής εμπειρίας μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε πραγματικό στρεσσογόνο γεγονός, όπως πόλεμος, τροχαίο ατύχημα, φυσική καταστροφή, βίαιη επίθεση, σωματική ή λεκτική κακοποίηση, απώλεια αγαπημένου προσώπου, σοβαρές ασθένειες, δύσκολα γεγονότα της παιδικής ηλικίας.

Τι είναι η μέθοδος του EMDR;

Η μέθοδος έχει σκοπό τη διευκόλυνση επεξεργασίας επώδυνων εμπειριών, την απευαισθητοποίηση εκλυτικών ερεθισμάτων που πυροδοτούν δυσφορία στο παρόν και τη διαπραγμάτευση και ενσωμάτωση προσαρμοστικών στάσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών.

Video: Πως λειτουργεί η μέθοδος EMDR